открити уроци

2012 | 12 | открит урок

открит урок по покана на нашите приятели от сдружение "пъстър свят"

за малки и големи ... !!!

всички са поканени !