мисия

Развитие и популяризиране на културата, музиката и танца на TANGO ARGENTINO в България.

> подкрепа
> промотиране
> осигуряване на възможности
> съвместна дейност с други културни организации
> организиране на автентични танго-събития и обучения
> международна културна дейност с tango.bg партньори и приятели

за изява на творци и артисти в областта на аржентинското танго и сродните жанрове и музика.